Tập huấn Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số.

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Để góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác dân số các cấp và nhân viên Y tế - Dân số có đủ phẩm chất, trình độ và năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác dân số trong giai đoạn hiện nay; Thực hiện Kế hoạch số 30/KH- SYT ngày 25/2/2022 của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang về thực hiện Chương trình củng cố, phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số và Đề án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số năm 2022. Ngày 09/8/2022, Trung tâm Y tế huyện Yên Thế phối hợp với Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực công tác dân số cho các đại biểu của huyện Yên Thế.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Tố Quyên, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và chuyên viên phòng chức năng chi cục Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh, Các đồng chí viên chức phòng Dân số và Truyền thông Trung tâm Y tế huyện, các đồng chí viên chức dân số các xã, thị trấn; các đồng chí cộng tác viên dân số hoặc nhân viên y tế - dân số thôn/ bản/ tổ dân phố trên địa bàn huyện với tổng số 220 đại biểu.

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn đồng chí Lê Tố Quyên nêu rõ: Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới đã nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm từ kế hoạch hóa gia đình sang Dân số và Phát triển; công tác dân số phải giải quyết toàn diện cả về quy mô, cơ cấu, phân bố và đặc biệt là nâng cao chất lượng dân số. Thực tế cho thấy, chuyển đổi nội hàm về Dân số và Phát triển là một vấn đề lớn. Do vậy, đổi mới nội dung, phương thức truyền thông, vận động về Dân số và Phát triển là yêu cầu cần thiết trong công tác dân số hiện nay. Vì vậy đội ngũ cộng tác viên dân số hiện nay không chỉ làm kế hoạch hóa gia đình mà còn là nguồn lực rất quý thực hiện các nhiệm vụ khác của công tác dân số trong tình hình mới.

đồng chí Lê Tố Quyên truyền đạt các nội dung lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Tố Quyên - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh truyền đạt một số nội dung kiến thức về Dân số và phát triển, kỹ năng truyền thông Dân số trong giai đoạn hiện nay; được nghe đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Trưởng phòng Dân số và Truyền thông chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh truyền đạt các nội dung về công tác thống kê báo cáo, thu thập thông tin ban đầu, hướng dẫn phạm vi, đối tượng theo dõi dân số - KHHGĐ; ghi chép sổ Ao, lập phiếu thu tin dân số - KHHGĐ và quản lý hộ dân cư theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT - BYT ngày 10/01/2022 của Bộ Y tế quy định ghi chép ban đầu và chế độ báo cáo thống kê chuyên ngành dân số.

Với các nội dung kiến thức được cập nhật tại lớp tập huấn, đội ngũ làm công tác dân số từ huyện đến các thôn bản đã được củng cố thêm kiến thức, kỹ năng để thời gian tới tập trung tham mưu chỉ đạo, triển khai có hiệu quả hơn công tác dân số trên địa bàn, phấn đấu đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra./.

                                                                     BS. Vương Thị Thái

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1423

Số lượt truy cập: 108952