跳转到内容
Thứ sáu, 31 Tháng 03 Năm 2023

登上日期: 25/03/2023
Nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2019 – 2023, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn cơ sở trong thời gian tới và bầu... 继续看
登上日期: 28/02/2023
Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống của ngày T hầy thuốc Việt Nam cũng như sự tri ân những đóng góp, cống hiến của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân , đ ược... 继续看
登上日期: 24/02/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023. Nhằm phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của viên... 继续看

登上日期: 25/03/2023
Nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động công đoàn cơ sở Trung tâm Y tế huyện Yên Thế nhiệm kỳ 2019 – 2023, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn cơ sở trong thời gian tới và bầu... 继续看
登上日期: 28/02/2023
Nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống của ngày T hầy thuốc Việt Nam cũng như sự tri ân những đóng góp, cống hiến của đội ngũ y bác sĩ trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân , đ ược... 继续看
登上日期: 24/02/2023
Thực hiện sự chỉ đạo của Sở Y tế và Công đoàn ngành Y tế tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức Hội nghị Viên chức - Người lao động năm 2023. Nhằm phát huy quyền làm chủ, tinh thần trách nhiệm của viên... 继续看

User Online:1230

Total visited: 1966867