Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả
Không tìm thấy kết quả

Đã trở thành thông lệ, vào dịp 27/2 hàng năm, toàn thể cán bộ, nhân viên Y tế trong cả nước nói chung, cán bộ nhân viên y tế huyện nhà lại vui mừng phấn khởi kỷ niệm ngày truyền thống của ngành...

User Online:3821

Total visited: 26540290